Poliuretan® S Spray

jsou PUR systémy pro všechny aplikační oblasti Vaší stavby. Střešní izolace, podkroví, vnější stěny a podlahové izolace. 

Poliuretan® Spray S-OC-008E / S-OC-008

Samozhášivá pěna střední hustoty 8kg/m3. Dokonalá struktura a velmi snadná aplikace ve všech oblastech použití vnitřních izolací a podkroví.

Poliuretan Spray S-OC-008E je termo-akustický dvousložkový polyuretanový systém. 
Měrná hmotnost po aplikaci: 7-9kg/m3.
Použití: vnitřní tepelná a akustická izolace.
Doporučení: Před použitím je nutné homogenizovat složku A(poliol) mícháním po dobu 10 minut.
Aplikační parametry stroje: Poliol 46 - 65st C, ISO H  50-65° C
Balení: Složka A Poliol  230kg,  složka B Izokyanát 250kg.
Výtěžnost: 1 set, 480kg, 40-50m3 pěny dle aplikačních podmínek
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501 - 1, SOC 008 třída F,  SOC008E – třída E. 

Poliuretan® Spray S-OC-010E

Střední aplikovaná hustota 10kg/m3, Vyniká extrémní přídržností k jakémukoliv podkladu. Použití pro vnitřní izolace.

Poliuretan Spray S-OC-010 je termo-akustický dvousložkový polyuretanový systém. 
Měrná hmotnost aplikováná: 9-11kg/m2
Použití: vnitřní tepelná a akustická izolace 
Doporučení: Před použitím je nutné homogenizovat obě složky mícháním po dobu 5 - 10 minut
Charakteristika: Vynikající přídržnost ke všem podkladům, vhodná k aplikacím pod 0° C. 
Balení: Složka A Poliol  225kg,  složka B Izokyanát 250kg

Poliuretan® Spray S 303 

Pěna PUR – uzavřená buňka v hustotě 33kg/m3 pro izolace vnitřních stěn, podkroví, hal a hospodářských budov.

Poliuretan® Spray S 303 je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami a používá se jako tepelná izolace. Použití: vnitřní izolace stěn, podhledů, nepochozích ploch, ocelových hal  

Měrná hmotnost aplikovaná: 33kg-37kg/m3
Balení: polyol E ..250kg, Iso H........250kg

Poliuretan® Spray S 353E

Aplikovaná hustota: 37-43kg/m3, Vnější izolace, odvětrané fasády.

Poliuretan® Spray S 353E  je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami a používá se jako tepelná izolace.

Použití:  Izolace venkovních stěn, nepochozí střechy
Měrná hmotnost aplikovaná: 37kg-43kg/m3
Balení: polyol ..250kg, Iso H........250kg

Poliuretan® Spray S 383E

Speciální pěna pro podlahové izolace jako podklad pod podlahové topení. Rozměrová stabilita umožňuje aplikaci 50mm v jednom nástřiku. Tím lze ušetřit více než 2,5 násobek času nutného pro aplikaci. 

Tepelný koeficient ►LAMBDA … 0,021 W/mC

Balení:  Polyol..250kg  Iso H....250kg

Poliuretan® Spray S 403E

Aplikovaná hustota: 43-50kg/m3, Izolace vnějších stěn a nepochozí střechy.

Poliuretan® Spray S 403 je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami. Obsahuje schválené ekologické pěnotvorné přísady (HFC), které neničí ozónovou vrstvu a používají se především na kvalitní tepelné izolace.

Použití: Poliuretan® Spray S 403 se používá pro izolaci pochozích plochých střech. 

Měrná hmotnost aplikovaná: 43kg-50kg/m3

Balení: polyol ..250kg, Iso H........250kg

Poliuretan® Spray S 503 

je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami. Obsahuje schválené ekologické pěnotvorné přísady (HFC), které neničí ozónovou vrstvu a používají se především na kvalitní tepelné izolace.

Použití: izolace plochých střech, podlahy, izolace pod podlahové topení, 

Poliuretan® Spray S 503 je proti systému S 7129  vhodný pro členité střechy nebo střechy s větším sklonem

Měrná hmotnost aplikovaná: 50kg-60kg/m3

Balení: polyol ..250kg, Iso H........250kg

Poliuretan® Spray S 7129 E

je dvousložkový polyuretanový systém (polyol a izokyanát), který tvoří tuhou pěnu s uzavřenými buňkami a používá se jako tepelná izolace. Vyznačuje se velmi hladkou povrchovou vrstvou. 

Použití: izolace plochých střech, izolace pod podlahové topení, izolace podlah
Měrná hmotnost aplikovaná: 50kg-60kg/m3
Balení: polyol ..250kg, Iso H........250kg

nahoru